Heeft u uw huis verkocht of gaat u zelf een woning kopen? Dan staat u waarschijnlijk op het punt om een akte van levering op te laten stellen. Dit regelt u eenvoudig door Huiskes Notariaat in te schakelen. Eén van onze notarissen stelt een akte van levering voor u op die door de koper(s) en verkoper(s) van de woning ondertekend moeten worden. Na ondertekening van de akte van levering staat de woning officieel op de naam van de nieuwe bewoner. Zonder leveringsakte is er geen sprake van wettelijke eigendomsoverdracht. Bent u op zoek naar een notaris die u verder helpt met het opstellen van een akte van levering? Vraag nu gratis en geheel vrijblijvend een offerte aan of neem direct contact met ons op.

akte van levering

levenstestament voor 1 persoon

In een akte van levering worden de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. Deze akte zorgt voor de daadwerkelijke eigendomsoverdracht.

Koopovereenkomst

samenlevingscontract

In verband met de verkoop van een woning of andere onroerende zaken, is een schriftelijke koopovereenkomst verplicht. In de koopovereenkomst worden afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd, die de basis vormen voor de leveringsakte.

KOPEN V.E. WONING (AANKOOP EN HYPOTHEEK)

samenlevingscontract

In een akte van levering worden de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. Deze akte zorgt voor de daadwerkelijke eigendomsoverdracht.


In een hypotheekakte worden de afspraken tussen de bank en u vastgelegd met betrekking tot de lening die wordt aangegaan voor de aankoop van uw woning.

Inhoud van een leveringsakte

Het is van belang dat alles wat in de akte van levering staat, bij de overdracht ook daadwerkelijk klopt. Het moet dus overeenkomen met de eerder getekende koopovereenkomst. De notaris controleert dit en vult afspraken in overleg met de betrokkenen eventueel aan. Er zijn een aantal punten die in de leveringsakte terug moeten komen zodat het duidelijk is welk eigendom van wie is:

  • Kadastrale gegevens van het onroerend goed;
  • Namen van de huidige en toekomstige eigenaren;
  • Titel van de overdracht;
  • Aankoopprijs;
  • Overdrachtsbelasting;
  • Erfdienstbaarheden;
  • Overige bijzondere bepalingen die met de woning in verband staan.

 

Onze notarissen houden rekening met bovenstaande punten en denken graag met u mee. Heeft u een akte van levering nodig? Vraag dan nu een offerte aan!

Hypotheekakte laten opstellen door een notaris

Nadat u akkoord hebt gegeven op de hypotheekofferte, kunt u vrijwel gelijk bij de notaris terecht voor het ondertekenen van zowel de hypotheekakte als leveringsakte. Bij het opstellen van de hypotheekakte controleert één van onze notarissen of u bevoegd bent om een hypotheek op de woning te vestigen. Nog een belangrijke taak voor onze notarissen is het, na ondertekening, inschrijven van de hypotheek- en de leveringsakte bij het Kadaster.

Wanneer kan een akte van levering getekend worden?

Een akte van levering kan pas getekend worden op het moment dat aan alle afspraken uit het koopcontract voldaan is en de wettelijke bedenktijd van drie dagen voorbij is. Daarnaast is het ook belangrijk dat het geld op de derdenrekening van de notaris staat en dat de notaris kan aantonen dat de desbetreffende woning vrij is van beslagen en hypotheken. Wilt u een akte van levering laten opstellen door één van onze notarissen? Vraag dan een offerte aan!

Wat is het verschil tussen een leveringsakte en een hypotheekakte?

Hoewel vaak dezelfde betekenis wordt gegeven aan een leveringsakte en een hypotheekakte, zijn beide documenten toch verschillend. In een leveringsakte wordt overdracht van eigendom van de koper naar de verkoper vastgelegd. De leveringsakte is belangrijk voor het vastleggen van details met betrekking tot de eigendomsoverdracht. Een hypotheekakte is gericht op de financiële verplichtingen tussen de koper en verkoper van de eigendomsoverdracht. Het doel van de hypotheekakte is om de geldverstrekker (meestal een bank) te beschermen in het geval dat de koper de financiële verplichtingen niet nakomt. Beide aktes worden uiteindelijk ingeschreven bij het Kadaster. 

Wie betaalt de kosten voor de akte van levering?

Wanneer je een huis koopt, betaal je notariskosten. Een deel van deze notariskosten gaan naar de leveringsakte. De koper van het huis draagt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de kosten voor de akte van levering. Deze kosten bestaan onder andere uit notariskosten, registratiekosten en overdrachtsbelasting. In uitzonderlijke gevallen betaalt de koper niet de kosten voor de leveringsakte, hier zijn dan met de verkoper afspraken over gemaakt.

wil je een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor het plannen van een afspraak.