Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een testament waarin u bepaalde beslissingen kunt vastleggen voor periodes waarin u nog in leven bent, maar bijvoorbeeld handelingsonbekwaam bent geworden. Daarnaast is het ook mogelijk om medische/ethische kwesties te regelen, zoals een euthanasieverklaring en/of behandelverbod. Zo kunt u alvast keuzes maken en vastleggen voor wanneer u mogelijk niet meer bij machte bent om beslissingen te nemen.

Testament voor
1 persoon

samenlevingscontract

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Wilt u zaken regelen voor het geval u tijdens uw leven handelingsonbekwaam wordt? Vraag dan ook een offerte aan voor een levenstestament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestament voor
1 persoon

levenstestament voor 1 persoon

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Brochure "Wie geeft u het vertrouwen?"

Levenstestament en testament voor 1 persoon

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Testamenten voor
2 personen

samenlevingscontract

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Wilt u zaken regelen voor het geval u tijdens uw leven handelingsonbekwaam wordt? Vraag dan ook een offerte aan voor een levenstestament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestamenten voor
2 personen

levenstestament voor 1 persoon

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestamenten en testamenten voor 2 personen

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestament vastleggen

In een levenstestament kunt u volmacht toekennen aan een of meerdere personen om u heen. Zowel voor financiële, als medische zaken is het mogelijk om een volmacht toe te kennen aan iemand in uw omgeving. Let op! Dit hoeft niet perse familie te zijn. Ook kunt u meerdere personen opnemen in uw levenstestament. De rol van de vertrouwenspersonen en de afspraken kunnen in het levenstestament naar wens worden beschreven.

Levenstestament opstellen bij een notaris

Het opstellen van een levenstestament kan bij een Notaris. Een notaris controleert of u op het moment van vastleggen wilsbekwaam bent. Dit is noodzakelijk voor het vastleggen van geldige afspraken. Huiskes Notariaat is op de hoogte van alle zaken die in het levenstestament verwerkt moeten worden. Zo kunnen wij u adviseren over vast te leggen zaken of u een aantal keuzes voorleggen die u kunt opnemen in uw testament. Veel mensen staan niet stil bij de functie van een levenstestament, maar het is erg belangrijk om deze zaken goed vast te leggen wanneer dit nog mogelijk is. Zo houdt u zelf de regie.

Heeft u vragen over het regelen van een levenstestament? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan!

wil je een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor het plannen van een afspraak.