Gaan u en uw partner uit elkaar door scheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap en wonen jullie samen? De kans is groot dat u tijdens uw relatie veel gemeenschappelijke goederen met elkaar heeft gedeeld. Met een verdelingsakte worden deze gedeelde goederen door één van onze notarissen op een eerlijke en juiste wijze verdeeld. Zo voorkomt u onenigheid in een situatie die van zichzelf al vervelend genoeg kan zijn. Wilt u een akte van verdeling laten opstellen door één van onze notarissen? Vraag dan nu vrijblijvend en kosteloos een offerte aan en ontvang deze direct in uw mailbox. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

Samenlevingscontract

samenlevingscontract

In een samenlevingscontract legt u afspraken vast over wat van u samen is, wat er gebeurt als u uit elkaar gaat of als uw partner overlijdt.

Verder regelt u bijvoorbeeld hoe u de kosten van de huishouding verdeeld. Wie heeft welke spullen ingebracht? Hoe de eigendom van de woning moet worden verdeeld bij uit elkaar gaan? De overgang van pensioenaanspraken.

In veel gevallen kan het ook belangrijk zijn een testament op te stellen.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschaps-voorwaarden

levenstestament voor 1 persoon

Als uw partner en u een geregistreerd partnerschap of huwelijk willen aangaan, kunt u eventueel huwelijks- /partnerschapsvoorwaarden opstellen.

In het geval u niets vastlegt, is er vanaf 2018 bij wet sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat alles dat uw partner en u voorafgaand aan het huwelijk bezitten, gescheiden blijft, maar alles dat tijdens het huwelijk wordt verkregen – ongeacht op wiens naam – gemeenschappelijk wordt.

In de huwelijks- /partnerschapsvoorwaarden kunt u dus een andere regeling opnemen dan nu in de wet is vastgesteld. Denkt u hierbij aan een regeling bij overlijden, scheiden of faillissement.

Scheidingstestament

Indien uw relatie is geëindigd, kan het verstandig zijn een bestaand testament aan te passen of een nieuw testament op te stellen.

Door middel van een scheidingstestament kunt u o.a. de volgende zaken regelen:

  • wie worden uw erfgenamen
  • hoe voorkomt u dat uw ex-partner nog van u kan erven
  • wie gaat de nalatenschap afwikkelen
  • wie krijgt zeggenschap over uw vermogen als uw kinderen nog minderjarig zijn.

Kosten akte van verdeling

Omdat elke akte van verdeling weer anders is, hebben wij geen vaste prijzen voor het opstellen van een akte van verdeling. Wel kunt u gemakkelijk een offerte aanvragen die u gelijk in uw mailbox ontvangt. U heeft dan snel inzicht in de kosten van een verdelingsakte die past bij uw persoonlijke situatie. Zo komt u niet voor verassingen te staan wanneer onze notarissen de akte van verdeling voor u opstellen en weet u altijd waar u aan toe bent.

Notaris akte van verdeling

Onze notarissen helpen u graag met het regelen van belangrijke punten in uw leven. Omdat u druk genoeg bent met het regelen van zaken rond de hele situatie, denken onze notarissen graag met u mee. Zo zorgen ze ervoor dat alle noodzakelijke punten in uw verdelingsakte komen te staan en alles goed afgerond wordt. Ook schrijft de notaris de akte in bij het kadaster.

Wanneer heeft u een akte van verdeling nodig?

Wanneer u en uw partner op welke manier dan ook uit elkaar gaan, is het niet altijd noodzakelijk om een akte van verdeling op te stellen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer beide partners ervoor kiezen om geen eigenaar te willen blijven van de goederen. De goederen worden dan verkocht. De opbrengst hiervan wordt onder beide partners verdeeld. Vinden u en uw partner dat het opstellen van een verdelingsakte in uw situatie nodig is? Vraag dan een gratis offerte aan en ontvang deze direct in uw mailbox.

Wie betaalt de akte van verdeling?

U en uw partner bepalen samen de kostenverdeling van de verdelingsakte. Daarom raden we aan om samen goed na te denken over het bekostigen van de akte van verdeling. Een veelvoorkomende en vaak eerlijke manier om de kosten te verdelen is door beiden de helft van de akte van verdeling te betalen. Op deze manier worden de kosten eerlijk verdeeld en blijven u en uw partner gelijkwaardig. Er zijn ook situaties waarin u en uw partner afwijken van bovenstaande kostenverdeling. Dit is mogelijk wanneer jullie bijvoorbeeld rekening willen houden met specifieke omstandigheden, financiële mogelijkheden of overeenkomsten willen vastleggen in de akte van verdeling.

Is er bij verkoop van de woning een verdelingsakte nodig?

Een verdelingsakte is alleen nodig als jullie koopwoning van de ene naar de andere partner gaat. Bij het besluit om de woning te verkopen is een akte van verdeling dus niet nodig. Wanneer jullie ervoor kiezen om een akte van verdeling op te stellen, doet één van onze notarissen dat. Er wordt voor gezorgd dat alles correct wordt vastgelegd en u en uw partner allebei akkoord gaan met de inhoud van de akte. Zo kunnen jullie allebei zorgeloos je eigen weg gaan. 

wil je een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor het plannen van een afspraak.