Familie & Relaties

Kies een van onze onderstaande pakketten voor het aanvragen van een offerte voor het opstellen van een levenstestament voor 1 of 2 personen, een scheidingstestament, een verdelingsakte of voor het vastleggen van een samenlevingscontract. Huiskes Notariaat staat voor u klaar! Heeft u vragen aan onze notaris over offerteaanvragen omtrent familie & relaties? Neem vrijblijvend contact met ons op!

familieenrelaties
Hoe werkt een offerte aanvraag

Stap 1 – Kies uit één van onderstaande pakketten
Stap 2 – Vul de gegevens in
Stap 3 – Ontvang direct, vrijblijvend en gratis de offerte in je mailbox

Testament voor
1 persoon

samenlevingscontract

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Wilt u zaken regelen voor het geval u tijdens uw leven handelingsonbekwaam wordt? Vraag dan ook een offerte aan voor een levenstestament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestament voor
1 persoon

levenstestament voor 1 persoon

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Brochure "Wie geeft u het vertrouwen?"

Levenstestament en testament voor 1 persoon

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Testamenten voor
2 personen

samenlevingscontract

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Wilt u zaken regelen voor het geval u tijdens uw leven handelingsonbekwaam wordt? Vraag dan ook een offerte aan voor een levenstestament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestamenten voor
2 personen

levenstestament voor 1 persoon

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Levenstestamenten en testamenten voor 2 personen

In een levenstestament kunt u zelf bepalen wie bepaalde beslissingen voor u neemt als u handelingsonbekwaam bent geworden. Ook kunt u in een levenstestament medisch/ethische kwesties regelen, denk hierbij aan een euthanasieverklaring en/of behandelverbod.

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Een testament is een bij de notaris opgestelde akte, waarin u aangeeft hoe na uw overlijden uw nalatenschap/erfenis moet worden verdeeld. In een testament wordt vaak gesproken over legaten en erfgenamen. Erfgenamen zijn zij die uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Als aan de erfgenamen een verplichting is opgelegd om eerst bepaalde zaken of geldbedragen aan anderen af te geven, worden dat “legaten” genoemd. 

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap"

Tarieven erf- en schenkbelasting

Samenlevingscontract

samenlevingscontract

In een samenlevingscontract legt u afspraken vast over wat van u samen is, wat er gebeurt als u uit elkaar gaat of als uw partner overlijdt.

Verder regelt u bijvoorbeeld hoe u de kosten van de huishouding verdeeld. Wie heeft welke spullen ingebracht? Hoe de eigendom van de woning moet worden verdeeld bij uit elkaar gaan? De overgang van pensioenaanspraken.

In veel gevallen kan het ook belangrijk zijn een testament op te stellen.

Huwelijksvoorwaarden of partnerschaps-voorwaarden

levenstestament voor 1 persoon

Als uw partner en u een huwelijk of geregistreerd partnerschap willen aangaan, kunt u eventueel huwelijks- /partnerschapsvoorwaarden opstellen.

In het geval u niets vastlegt, is er vanaf 2018 bij wet sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat alles dat uw partner en u voorafgaand aan het huwelijk bezitten, gescheiden blijft, maar alles dat tijdens het huwelijk wordt verkregen – ongeacht op wiens naam – gemeenschappelijk wordt.

In de huwelijks- /partnerschapsvoorwaarden kunt u dus een andere regeling opnemen dan nu in de wet is vastgesteld. Denkt u hierbij aan een regeling bij overlijden, scheiden of faillissement.

Scheidingstestament

Indien uw relatie is geëindigd, kan het verstandig zijn een bestaand testament aan te passen of een nieuw testament op te stellen.

Door middel van een scheidingstestament kunt u o.a. de volgende zaken regelen:

  • wie worden uw erfgenamen
  • hoe voorkomt u dat uw ex-partner nog van u kan erven
  • wie gaat de nalatenschap afwikkelen
  • wie krijgt zeggenschap over uw vermogen als uw kinderen nog minderjarig zijn.

Meer weten?

Ons team staat
voor jou klaar

wil je een afspraak maken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor het plannen van een afspraak.